Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Światowy Dzień Logiki 2022

Światowy Dzień Logiki obchodzony był po raz pierwszy 14 stycznia 2019 roku. Data jest rocznicą urodzin Alfreda Tarskiego (1901-1983) i zarazem rocznicą śmierci Kurta Gödla (1906-1978). W 2019 roku Światowy Dzień Logiki został proklamowany przez UNESCO.

Katedra Logiki i Metodologii Nauk UŁ, Oddział Łódzki PTF, Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM zapraszają na wspólne obrady. Konferencja zostanie zorganizowana w formie zdalnej na platformie MS Teams. Linki do spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Kontakt:
Dorota Leszczyńska-Jasion
dorota.leszczynska@amu.edu.pl

Janusz Kaczmarek
janusz.kaczmarek@uni.lodz.pl

Organizatorzy:

Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Łódzki

Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski

Zakład Logiki i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego